• Diğer

Yazar

arslankralkral1968@gmail.com

5 makale bulunmakatadır

TÜRK İSMİNİN KAYNAĞI VE ANLAMI

Sekizinci yüzyılın sonlarına doğru, İslam coğrafyasına siyasi bir güç olarak girmeye başlayan Türk hakanlığında hakim sınıf, Türk adını kullanarak, İslam öncesi , Gök-Türklere kadar uzanan soyağaçlarına bağlı kalmayı sürdürmüşler ve bunu, kendileri gibi Türk kabul ettikleri komşu devletlerle dostluğa bir vesile saymışlardır.

17:14 - 9 Ağustos 2019

+A

-A

Okunma: 113

TÜRK İSMİNİN KAYNAĞI VE ANLAMI
1.Türk İsminin Kaynağı;
Sekizinci yüzyılın sonlarına doğru, İslam coğrafyasına siyasi bir güç olarak girmeye başlayan Türk
hakanlığında hakim sınıf, Türk adını kullanarak, İslam öncesi , Gök-Türklere kadar uzanan soyağaçlarına
bağlı kalmayı sürdürmüşler ve bunu, kendileri gibi Türk kabul ettikleri komşu devletlerle dostluğa bir vesile
saymışlardır.
‘’Türk’’ ismini devlet bazında kullanan ilk devlet, GÖK TÜRK veya KÖK TÜRK olarak bilinen devlettir.
Ayrıca, aynı zamana ait Orhun Yazıtlarında da , Türk kelimesi kullanılmaktadır.
Orhun Yazıtlarında ;
Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan‖ diyor ki:
―Üstte mavi gök, altta kara yer yaratıldığı zaman, ikisi arasında kişioğlu yaratılmış. Kişioğlunun üzerine de
atalarım, Bumın Kağan, İstemi Kağan hükümdar olarak oturmuş.
Oturup Türk milletinin ilini töresini tutmuş, düzenlemiş.‖
Bu sözler taşa yazılıdır ve tarihi de günü gününe bellidir. 21 Ağustos 732.
Göktürklerin , ’’Bengü Taş’’veya ‘’Yenisey Taşları’’‖ dediği anıt bugün de Moğolistan‘ın ortasında, Orhun
ırmağı kıyısında durmaktadır.
Türk dilbilimci ve Türkolog. Prof.Dr. Muharrem Ergin, ‘’Orhun Abideleri’’ adlı eserinde önsöz bölümünde Orhun
Yazıtları için Şöyle diyor : ̳
‘’Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. İlk Türk tarihi. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk
devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması. Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri. Türk
nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası. Türk askeri dehasının,
Türk askerlik sanatının esasları. Türk gururun ilâhi yüksekliği. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Türk
içtimai hayatının ulvi tablosu. Türk edebiyatının ilk şaheseri. Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri.
Hükümdarâne eda ve ihtişamlı hitap tarzı. Yalın ve keskin üslûbun şaşırtıcı numunesi.
Türk milliyetçiliğinin temel kitabı. Bir kavmi bir millet yapabilecek eser. Asırlar içinden millî istikameti aydınlatan
ışık. Türk dilinin mübarek kaynağı. Türk yazı dilinin ilk, fakat harikulade işlek örneği. Türk yazı dilinin başlangıcını
milâdın ilk asırlarına çıkartan delil. Türk ordusunun kuruluşunu en az 1250 sene öteye götüren vesika. Türklüğün
en büyük iftihar vesilesi olan eser. İnsanlık âleminin sosyal muhteva bakımından en manalı mezar taşları.
Dünyanın bugün belki de en büyük meselesi olan Çin hakkında 1250 sene evvelki Türk ikazı…”
 
Bazı yazarlar, ‘’Türk’’ kelimesinin kaynağının , Çin tarihi kaynaklarında, milat’tan önce (MÖ) 3’uncü asra kadar
uzandığını bildirmektedirler.
Çinlilerin, Altay Dağları eteklerinde yaşayan insanlara, ‘’Tu-Kue’’ dediği bilinmektedir.
Göktürk Hükümdarı Bilge-Kaan’da, adına diktirdiği ve tarihe seslenen anıtında; ‘’Ben, Türk Bilge-Kaan’ım“
derken, Türk adını bütün açıklığı ile ifade ediyordu.
Bilge Kağanın kardeşi Kül Tigin'nin, ölümü üzere yazdırdığı yazıt da geçen, bugün bile geçerliliği olan, üzerine
oturulup düşünülmesi gereken cümledir. tam şekli şöyledir:
Türk Oğuz begleri, budun, eşiding. üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, türk budun, ilingin, töringin kim
artatı, udaçi erti? türk budun ertin ökün!
 
Türk Oğuz Beğleri, budun, işidin. Üstte gök basmazsa, aşağıda yer delinmezse, Türk bodunu, ilini, töreni kim
bozabilir, yıkabilir?
Oğuz’lardan bahsedilirken: ‘’Türküm budunun erti. Kendi Türk milletim idi“ denilmesi de bunu gösteriyor. Bu
sebeple „Türk“ adı, bir hanedan veya boy adı değil milletin adıdır.
Bu ifadeye göre; Türk“ adı, Göktürkler ile tarihe geçmiş olsa da, Göktürkler ile başlamış sayılmaz. Çünkü öncesi
vardır
Atatürk'e göre Türk'ün tanımı:
Atatürk'ün, manevi kızı olan Afet İnan Hanıma, doktora tezi olarak üniversitedeki hocası "Milletini,
Türk’leri anlatması, konusunu vermiştir. Afet Hanım hazırladığı tezi Atatürk’e götürmüştür. Atatürk de
onlarca sayfalık tezi görünce, Türk'ü bir kaç cümleyle kısa ve öz olarak şöyle anlatmıştır.
―  "Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine,
yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en alasından bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla
sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden,
yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı
onların oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur.
Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku