• Diğer

Eğitim

ÇAKÜ İle İŞKUR Protokol İmzaladı

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında İŞKUR kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolün yükümlülükleri maddeler halinde açıklanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

20 Nisan 2022 16:54
-A

+A

ÇAKÜ İle İŞKUR Protokol İmzaladı

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında İŞKUR kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolün yükümlülükleri maddeler halinde açıklanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
 
Madde 1- Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü arasında oluşturulan bu protokol aşağıda belirtilen koşullarda taraflarca kabul edilmiştir. Tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıdaki gibidir:
 
Madde 2- E-Posta: Elektronik Postayı, İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,Kurum: Türkiye İş Kurumunu, Mevzuat: İŞKUR hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla belirlenen usul ve esasları, Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini ifade eder.
 
Madde 3- Üniversite bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüslerde, İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, Kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak; öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
 
Madde 4- Bu protokol yukarıdaki amaca ulaşmak için Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.
 
Madde 5- Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri şu şekildedir:
Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: İŞKUR Kampüs’te görev alacak İş ve Meslek Danışmanı unvanlı personel aracılığıyla Üniversite öğrencilerinin İŞKUR’a kaydını almak/güncellemek, Kurum hizmetlerine ilişkin taleplerin mevzuat dahilinde karşılanmasına yardımcı olmak, Üniversite öğrencilerine işgücü piyasası, çalışma hayatı, Kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bireysel olarak ve/veya grup halinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunarak bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, iş arama becerileri eğitimleri/seminerleri düzenlemek, İşbaşı Eğitim Programı ve diğer Kurum hizmetleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, programlardan ve hizmetlerden faydalanmak isteyenlerin bilgilerini derleyerek uygun programlara ve hizmetlere yönlendirilmelerine yardımcı olmak, işverenlerden bu yönde gelen talepler olması durumunda mevzuat çerçevesinde öğrencilerle eşleştirme işlemi yapılmasına aracılık etmek, Kariyer günü, istihdam fuarı, bahar şenlikleri, mezun dernekleri/toplulukları ve öğrenci topluluklarının çeşitli etkinlikleri vb. önemli günlerde ve öğrencilerin yoğun olduğu dönemlerde İŞKUR Kampüsle sınırlı kalmayarak gerektiğinde stant açmak.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü: Kariyer Merkezi içinde, İş ve Meslek Danışmanlarının öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmasına ve bireysel görüşme ya da grup görüşmesi yapabilmesine elverişli bir alanı “İŞKUR Kampüs” olarak temin etmek,  İlgili iş ve işlemlerin yapılacağı uygun çalışma ortamı ve sunulacak hizmete münhasır olmak üzere internet bağlantısı, telefon bağlantısı, elektrik, ısınma, su ve masa, sandalye, yazıcı, tarayıcı gibi temel donanım araçlarını sağlamak, Görev alacak personelin Üniversite/Fakülte yemekhanesinden faydalanmasını sağlamak, Öğrencilerin İŞKUR Kampüs hizmetlerinden faydalanabilmesi ve İŞKUR hizmetlerinden haberdar olması hususlarında öğrencilere gerekli ilan ve duyuruları e-posta ya da web sitesi aracılığıyla iletmek ve diğer iletişim yöntemleriyle temas kurmak, İş ve Meslek Danışmanlarının, öğrencilerle sınıflarda/toplu kullanıma uygun salonlarda grup görüşmesi gerçekleştirebilmesine imkan sunacak ortam sağlamak, İŞKUR Kampüs’ün ve İŞKUR personelinin faaliyetlerini etkin ve verimli biçimde gerçekleştirmesi için gerekli kolaylığı sağlamak,
 
Madde 6- Protokol kapsamındaki hizmetlerden yararlanan kişilere ait bilgiler kesinlikle protokole ilişkin iş/işlemler dışında kullanılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
 
Madde 7- İşbu protokol imza tarihinden itibaren iki (2) yıl süre ile geçerlidir. Taraflar protokolün sona erme tarihinden en az bir (1) ay önce feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde protokol aynı şartlarla bir (1) yıl daha uzamış sayılır. Taraflar bir (1) ay önceden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak protokolü fesih hakkına sahiptirler.
 
Madde 8- Bu Protokolün usul ve esasları, İŞKUR mevzuatına göre belirlenecektir. Protokolde hüküm bulunmayan hallerde, İŞKUR mevzuatına göre işlem yapılır.
 
Madde 9- İşbu protokolün yorumlanmasından ve uygulamasından doğan ihtilaflar taraflar arasında görüşmeler yoluyla çözümlenecektir.
 
Madde 10- Bu Protokol kapsamındaki iş ve işlemler Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından birlikte yürütülür.
 
Madde 11- Bu Protokol on iki (12) maddeden ibaret olup 19/04/2022 tarihinde iki (2) nüsha halinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Madde 12- İşbu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.
Anahtar Kelimeler : çakü, çankırı, işkur, protokol,
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

  • Eğitim
  • Gündem
  • Ekonomi
  • Çankırı.
  • Siyaset
  • Spor
  • Dünya
  • İlçeler
  • Bölgesel

Sayfalar

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku