• Diğer

DUYURU

T.C.
AHİLER KALKINMA AJANSI
GENEL (TEMİZLİK, ŞOFÖR) HİZMET ALIMI İHALE İLANI
T.C Ahiler Kalkınma Ajansı Merkezide ve Yatırım Destek Ofislerinde Görevlendirilmek üzere; Genel (Temizlik, Şoför) Hizmet Alımı
Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İdarenin Adı: T.C AHİLER Kalkınma Ajansı
Adresi: Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez- NEVŞEHİR
Tel- Fax: 0 384 214 36 66 – 0 384 214 00 46
İhale konusu hizmetin niteliği, adı, türü, miktarı, süresi:
a) Genel Temizlik Hizmet Alımı; Genel temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) kişi (bir kişi şoför olarak da çalıştırılabilecek), Yatırım Destek Ofislerinde genel temizlik ve şoförlük işlerinde çalıştırılmak üzere 4 (dört) kişi (toplamda 12 kişi)
b) İhale konusu işin süresi: Genel (Temizlik, Şoför) Hizmet Alımı için 12 (kişi); 01.01.2017 tarihleri arasında hizmet alımı yapılacaktır.
İhale konusu hizmetin yapılacağı yer: TR71 Bölgesi (Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde)
İhale Usulü: Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: Ajans Genel Sekreterlik Merkez Binası Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Kat:3 Merkez-NEVŞEHİR adresinden Satınalma Sorumlusundan temin edebilirler.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı Ajans adresinden satın alınabilir.
Geçici Teminat: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Nakit teminatlar Ahiler Kalkınma Ajansının Vakıflar Bankası Nevşehir Sanayi Şubesi’nde bulunan TR 24 0001 5001 5800 7297 2192 03 IBAN numaralı banka hesabına ‘geçici teminat’ olarak yatırılacaktır.
Teklifler; Genel (Temizlik, Şoför) Hizmet Alımı ihalesi için 13.12.2016 Salı günü saat; 10:00’a kadar; idarenin “Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-Nevşehir” adresine teslim edilebilir. Tekliflerin İhale tarihinden İtibaren en az 60 gün geçerlilik süresi bulunmaktadır.
Ahiler Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ilan edilen hizmet alımına ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku