• Diğer

DUYURU

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
KIRIKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Dosya No:2015/5 SATIŞ
Satışına karar verilen gayrimenkulün,
1. NOLU TAŞINMAZ
ADRESİ: Yeşilöz Mah Irmak Sok Fi Yapı konutları A1 blok No:1/5 Irmak/Yahşihan/KIRIKKALE
TAPU KAYDI: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Irmak Köyü 682 ada 9 parsel A1/1/5 nolu mesken
İMAR DURUMU : Taşınmaz imar planı içinde yer almaktadır.
ÖZELLİKLERİ :Ekspertize konu mesken sokak cephesinden binaya bakıldığında sağ ön cephede yer almaktadır.Kuzey Doğu cepheye sahip, projeye göre brüt 100 m2 alanlıdır. Onaylı projeye göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Odalar ve salon zemin laminant parke kaplı duvar saten alçı ve tavan kartonpiyerlidir. Antre ve mutfak zemini seramik kaplıdır. Mutfak tezgah kısmı mevcut olmayıp, mutfak dolapları mobilya kaplamadır. Islak zeminler seramik duvarlar fayans tavan asma tavandır. İç kapılar panel, pencereler pvc ve ısıcamdır. Kalorifer tesisatı mevcut olup, kombi takılı değildir. Değerlemeye konu taşınmaz ana yapının kuzey doğu kanadında yer almakta olup doğu cepheden sağlanan bina girişine göre sağ ön  tarafta konumludur.
MUHAMMEN BEDELİ :  70.000,00 TL Teminat tutarı:  5.250,00 TL
  1. SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 14.03.2016 günü 9:30-9:35 arası
  2. SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 21.03.2016 günü  9:30-9:35 arası
 
2  NOLU TAŞINMAZ
ADRESİ: Yeşilöz Mah Irmak Sok Fi Yapı konutları A1 blok No:1/9 Irmak/Yahşihan/KIRIKKALE
TAPU KAYDI: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Irmak Köyü 682 ada 9 parsel A1/2/9 nolu mesken
İMAR DURUMU : Taşınmaz imar planı içinde yer almaktadır.
ÖZELLİKLERİ :Ekspertize konu mesken sokak cephesinden binaya bakıldığında sağ ön cephede yer almaktadır. Daire Kuzey Doğu cepheye sahip, projeye göre brüt 100 m2 alanlıdır. Onaylı projeye göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Odalar ve salon zemin laminant parke kaplı duvar saten alçı ve tavan kartonpiyerlidir. Antre ve mutfak zemini seramik kaplıdır. Mutfak tezgah kısmı mevcut olmayıp, mutfak dolapları mobilya kaplamadır. Islak zeminler seramik duvarlar fayans tavan asma tavandır. İç kapılar panel, pencereler pvc ve ısıcamdır. Kalorifer tesisatı hazır olup, kombi takılı değildir. Değerlemeye konu taşınmaz ana yapının kuzey doğu kanadında yer almakta olup doğu cepheden sağlanan bina girişine göre sağ ön tarafta konumludur.
MUHAMMEN BEDELİ :  70.000,00 TL Teminat tutarı:  5.250,00 TL
1.SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 14.03.2016 günü 10:00-10:05 arası
2.SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 21.03.2016 günü  10:00-10:05 arası
 
3  NOLU TAŞINMAZ
ADRESİ: Yeşilöz Mah Irmak Sok Fi Yapı konutları A1 blok No:1/24 Irmak/Yahşihan/KIRIKKALE
TAPU KAYDI: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Irmak Köyü 682 ada 9 parsel A1/5/24 nolu mesken
İMAR DURUMU : Taşınmaz imar planı içinde yer almaktadır.
ÖZELLİKLERİ :Ekspertize konu mesken sokak cephesinden binaya bakıldığında sol ön cephede yer almaktadır. Daire Güney Doğu cepheye sahip, projeye göre brüt 100 m2 alanlıdır. Onaylı projeye göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Odalar ve salon zemin laminant parke kaplı duvar saten alçı ve tavan kartonpiyerlidir. Antre ve mutfak zemini seramik kaplıdır. Mutfak tezgah kısmı mevcut olmayıp, mutfak dolapları mobilya kaplamadır. Islak zeminler seramik duvarlar fayans tavan asma tavandır. İç kapılar panel, pencereler pvc ve ısıcamdır. Kalorifer tesisatı hazır olup, kombi takılı değildir. Değerlemeye konu taşınmaz ana yapının güney doğu kanadında yer almakta olup, doğu cepheden sağlanan bina girişine göre sol ön tarafta konumludur.
MUHAMMEN BEDELİ :  70.000,00 TL Teminat tutarı:  5.250,00 TL
1.SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 14.03.2016 günü 10:30-10:35 arası
2.SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 21.03.2016 günü  10:30-10:35 arası
 
 
4 NOLU TAŞINMAZ
ADRESİ: Yeşilöz Mah Irmak Sok Fi Yapı konutları A1 blok No:1/38 Irmak/Yahşihan/KIRIKKALE
TAPU KAYDI: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Irmak Köyü 682 ada 9 parsel A1/9/38 nolu mesken
İMAR DURUMU : Taşınmaz imar planı içinde yer almaktadır.
ÖZELLİKLERİ : Ekspertize konu mesken sokak cephesinden binaya bakıldığında sağ arka cephede yer almaktadır. Kuzey ve batı cepheye sahip, projeye göre brüt 100 m2 alanlıdır. Onaylı projeye göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire içerisinde  Odalar ve salon zemin sap seviyeli, duvar saten alçı ve tavan kartonpiyerlidir. Antre ve mutfak zemini seramik kaplıdır. Mutfak tezgah kısmı mevcut olmayıp, mutfak dolapları mobilya kaplamadır. Islak zeminler seramik duvarlar fayans tavan asma tavandır. İç kapılar panel, pencereler pvc ve ısıcamdır. Kalorifer tesisatı mevcut olup, kombi takılı değildir. Değerlemeye konu taşınmaz ana yapının kuzey batı kanadında yer almakta olup doğu cepheden sağlanan bina girişine göre sağ arka tarafta konumludur.
MUHAMMEN BEDELİ :  70.000,00 TL Teminat tutarı:  5.250,00 TL
1.SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 14.03.2016 günü 11:00-11:05 arası
2.SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 21.03.2016 günü  11:00-11:05 arası
 
5 NOLU TAŞINMAZ
ADRESİ: Yeşilöz Mah Irmak Sok Fi Yapı konutları A1 blok No:1/39 Irmak/Yahşihan/KIRIKKALE
TAPU KAYDI: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Irmak Köyü 682 ada 9 parsel A1/9/39 nolu mesken
İMAR DURUMU : Taşınmaz imar planı içinde yer almaktadır.
ÖZELLİKLERİ : Ekspertize konu mesken sokak cephesinden binaya bakıldığında sol arka cephede yer almaktadır. Güney ve Batı cepheye sahip, projeye göre brüt 100 m2 alanlıdır. Onaylı projeye göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire içerisinde Odalar ve salon zemin sap seviyeli, duvar saten alçı ve tavan kartonpiyerlidir. Antre ve mutfak zemini seramik kaplıdır. Mutfak tezgah kısmı mevcut olmayıp, mutfak dolapları mobilya kaplamadır. Islak zeminler seramik duvarlar fayans tavan asma tavandır. İç kapılar panel, pencereler pvc ve ısıcamdır. Kalorifer tesisatı mevcut olup, kombi takılı değildir. Değerlemeye konu taşınmaz ana yapının Güney Batı kanadında yer almakta olup doğu cepheden sağlanan bina girişine göre sol arka tarafta konumludur.
MUHAMMEN BEDELİ :  70.000,00 TL Teminat tutarı:  5.250,00 TL
1.SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 14.03.2016 günü 11:30-11:35 arası
2.SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 21.03.2016 günü  11:30-11:35 arası
 
 
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Birinci artırma 14.03.2016 tarihinde yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde açık artırma usulü ile Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4.Kat toplantı salonunda Fabrikalar Mah Bosna Cad No: 18 KIRIKKALE adresinde yapılacaktır. Muhammen bedelin  % 75’i ve takip masraflarını varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok artırana satılacak,  istekli bulunmadığı takdirde 21.03.2016 tarihinde aynı yerde ve belirtilen saatlerde ikinci artırma yapılacak bu kez hacizli gayrimenkul malın muhammen bedelin %40’ı ve takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok artırana satılacaktır. Şu kadarki ; birinci artırmada istekli çıkmaz veya  pey sürülmezse ikinci artırmada da 6183 sayılı kanunun 94. Maddesi gereğince birinci artırmadaki  şartlar aranacaktır.( İlk artırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk artırmaya katılım olmaz ise ikinci artırıma %75’den açılacaktır.)
2- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
3- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
4- Satışa iştirak edeceklerden muhammen  bedelin %7,5’u oranında teminat alınacaktır.
5- Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tellaliye Resmi, K.D.V  (%1), tapu alım satım harçları, gayrimenkulün teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
6- Satışa iştirak edecekler; yanlarında kimlik belgeleri, tüzel kişilik adına katılmaları halinde ise yetki belgesi ibraz etmek zorundadırlar.
7-  İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanaklı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça paylaşımdan hariç bırakılacaktır.
8- Satışı yapılan gayrimenkul satışın kesinleşmesine müteakip teslim edilecektir.
9- Satışa iştirak edecekler, satışa çıkacak gayrimenkulü görüp inceleyerek, mevcut halini kabul ederek satışa geldikleri kabul edilerek satış işlemleri yapılacağından satıştan önce mutlaka gayrimenkulü yerinde görmeleri gerekmektedir.
10- Satışı kazanıp satış bedelini süresinde ödemeyerek satışın iptaline sebep olanlar, satışta teklif ettikleri bedel ile sonradan yapılan satış bedeli arasındaki farktan ve satış masrafları ile %5 faizden mesuldür. Ayrıca bir hükme hacet olmaksızın 6183 sayılı kanun gereği ünitemizce ilgiliden tahsil edilir. (A.A.T.U.H.K. Madde 86)
11. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine baş vurmaları, satış şartnamesini icara dosyasından görülebileceği, masraflarının ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneği gönderilir.
12- Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
13- Kurum personelleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
14- Doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Kırıkkale İş Mahkemeleri yetkilidir.
15- Satışa iştirak edeceklerin, teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat-Saymanlık Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü seçtirilerek şahıs ise TC, şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir. Satış sırasında teminat nakit olarak da alınacaktır.
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ niteliği taşımaktadır.
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku