• Diğer

DUYURU

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri;
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Çullu Köyü 5626 Ada 11 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup , hali hazırda kuru marjinal tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü: 8.982,87 m2 , Kıymeti:23.804,60 TL, Teminat:4.760,90 TL, KDV Oranı:%18,  Satış Saati: 14:00-14:03  arası
2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Çullu Köyü 5626 Ada 14 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup , hali hazırda kuru marjinal tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü: 2.775 m2 , Kıymeti:7.353,75 TL, Teminat:1.470,75 TL, KDV Oranı:%18,  Satış Saati: 14:05-14:08 arası
3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Çullu Köyü 5650  Ada 91 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup , hali hazırda kuru marjinal tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü: 8.773,80 m2 , Kıymeti:11.493,67 TL, Teminat:2.298,73 TL, KDV Oranı:%18,  Satış Saati: 14:10-14:13  arası
4 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Çullu Köyü 5654 Ada 37 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup , hali hazırda kuru marjinal tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü: 8.087,02 m2 , Kıymeti:10.593,99 TL, Teminat:2.118,80 TL, KDV Oranı:%18,  Satış Saati: 14:15-14:18  arası
5 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Çullu Köyü 5655  Ada 11 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup , hali hazırda kuru marjinal tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü: 7.981,17 m2 , Kıymeti: 23.601,56   TL, Teminat:4.720,31  TL, KDV Oranı:%18,  Satış Saati: 14:20-14:23  arası
6 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Çullu Köyü 5657  Ada 13 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup , hali hazırda kuru marjinal tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü: 12.048,64 m2 , Kıymeti: 15.783,71  TL, Teminat:3.156,74  TL, KDV Oranı:%18,  Satış Saati: 14:25-14:28  arası
7 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Çullu Köyü 5668  Ada 27 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup , hali hazırda kuru marjinal tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü: 10.593,78 m2 , Kıymeti: 13.877,85   TL, Teminat:2.775,57  TL, KDV Oranı:%18,  Satış Saati: 14:30-14:33  arası
8 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Çullu Köyü 5709  Ada  39 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup , hali hazırda kuru marjinal tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü: 5.759,65 m2 , Kıymeti: 4.146,94   TL, Teminat:829,39  TL, KDV Oranı:%18,  Satış Saati: 14:35-14:38  arası
9 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Çullu Köyü 5736  Ada 14 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup -, hali hazırda kuru marjinal tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, Yüzölçümü: 1.589,42 m2 , Kıymeti: 2.082,14   TL, Teminat:416,43  TL, KDV Oranı:%18,  Satış Saati: 14:40-14:43  arası
1. Satış Günü:  19/09/2017 günü 14:00 – 14:43 arası                                                                                        2. Satış Günü:  16/10/2017 günü 14:00 – 14:43 arası                                                                                                    Satış Yeri       :  Kırıkkale 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi
                Satış şartları:                                                                                                                                                                   1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr  adresinden elektrik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı  alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda  birinci artırmadan sonraki beşinci günden , ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.                              2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.                                          3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile(15) dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.                                                              4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedeli alınacaktır.                                                                                                                                              5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.                                                                                                 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NOT 1: İş bu ilanda yazılı tapu harcının yarısı şeklindeki maddeye ek olarak tapu devir işlemleri sırasında Tapu Müdürlüğünce talep edilen, Döner Sermaye  ücreti, İlave Hizmet ücreti ile tapu  satım harcının tahsilinde Tapu Müdürlüğünce 12 Seri Nolu Harçlar Kanunun VIII. Maddesine aykırı olarak tahakkuk ettirilen kısmı ve buna karşı açılacak itiraz ve dava hakları da alıcıya aittir.                                NOT 2: Teminatlar Türkiye Vakıflar Bankasındaki TR72 0001 5001 5800 7300 6391 41 nolu hesaba yatırabilirler.
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku